huỷ 3G Vinaphone

Cách hủy gói cước 3G Vinaphone trên điện thoại

Post by: Support Dangky3g.com at 04:53 09/01/2017
Thuê bao Vinaphone khi sử dụng dịch vụ 3G Vinaphone trên điện thoại nhưng hiện không muốn sử dụng 3G Vinaphone tiếp tục hay nhu cầu sử dụng gói......
CÁC GÓI CƯỚC 3G VINAPHONE THÔNG DỤNG

10.000đ/tháng

25.000đ/tháng

50.000đ/tháng

120.000đ/tháng

70.000đ/tháng

50.000đ/tháng

100.000đ/tháng

200.000đ/tháng

70.000đ/tháng

100.000đ/tháng

200.000đ/tháng